نصرالله قادری

نصرالله قادری

کارگردان،منتقد ، نویسنده، مدرس سینما و تئاتر

فعالیت‌ها:

نویسندگی:‏
“آشویتس‌” تالار چهارسو، تئاترشهر، تهران‌‏ ‏
“غم عشق‌” میرزا کوچک خان، رشت‌‏ ‏
“به من دروغ بگو” به کارگردانی (رضا حسینی)  مشهد،  تالار هلال احمر؛ 1373‏ ‏
“به من دروغ بگو” به کارگردانی (امین زندگانی) تهران،  تالار مولوی ؛ 1374‏ ‏
“هدیه” به کارگردانی (‌سعید کشن‌فلاح)  تهران، حوزه هنری، تالار اندیشه ؛ 1375‏
‏”محرمانه” به کارگردانی (‌حسین عابد‌) تهران، حوزه هنری، تالار اندیشه ؛ 1375‏ ‏
“شمس” به کارگردانی (امیر دژاکام ) تهران، تئاتر شهر، سالن اصلی ؛ 1376‏
‏”خواب دریا” به کارگردانی (امیر دژاکام) تهران، تئاتر شهر، سالن اصلی ؛ 1377‏
“هرا” به کارگردانی (رضا حسینی) مشهد، تالار هلال‌احمر؛ 1377‏
‏”زخمه بر زخم” به کارگردانی (اردلان شجاع کاوه) تهران، تالار دانشگاه تربیت مدرس؛ 1378‏
‏”وین راه بی‌نهایت” به کارگردانی (دکتر محمود عزیزی) تهران، تالار اندیشه ؛ 1384‏
‏”ما سه تن بودیم، چنانکه …” (رحمانف) تاجیکستان، جشنواره تئاتر رضوی؛ 1388‏کارگردان، نویسنده، بازی:‏
‏”فرشته‌ها می‌لرزند” سمنان، تالار فرهنگ؛ 1354‏
“قابیل” سمنان، تالار فرهنگ؛ 1359‏
‏”فلق” سمنان، تالار فرهنگ؛ 1359‏
‏”اسفنکس” تهران، تالار مولوی ؛ 1367‏ ‏
“افسانه لیلیث” تهران، تالار مولوی؛ 1368‏ ‏
“هدیه” تهران، حوزه هنری، تالار اندیشه ؛ 1375‏نویسنده، کارگردان:‏
‏”بازی تابلوی آخر” تهران، مرکز تولید تئاتر، پارک لاله؛ 1373‏ ‏
“شاپرک‌ها” تهران، مرکز تولید تئاتر، پارک لاله؛ 1374‏ ‏
“محرمانه” تهران، حوزه هنری، تالار اندیشه؛ 1374‏
‏”هرا” تهران، تئاترشهر، تالار چهارسو؛ 1377‏ ‏
“غم عشق” تهران، تئاترشهر، تالار سایه؛ 1378‏ ‏
“حدیث آصف زهر خورده …” تهران، خانه نمایش؛ 1378‏ ‏
“افسانه پدر” تهران، تئاترشهر، تالار چهارسو؛ 1379‏ ‏
“سرگذشت عجیب و باور نکردنی بردار شدن سنساره!” تهران، تئاترشهر، تالار چهارسو؛ 1380‏ ‏
“آه، مریم مقدس!” تهران، تئاترشهر، تالار قشقایی؛ 1381‏
‏”گاهی اوقات برای زنده مردن باید مرد!” تهران، تئاترشهر، تالار چهارسو؛ 1382‏ ‏
“هنگامه‌ای که آسمان شکافت!” تهران،حوزه هنری،  تماشاخانه مهر؛ 1382‏
‏”قصه شهر فرنگ شهر ما” تهران، تئاترشهر، تالار قشقایی؛ 1383‏ ‏
“آئین فاطمیا” هند، کاتاک ؛ 1384‏ ‏
“امشب باید بمیرم” تهران، تئاترشهر، تالار چهارسو؛ 1385‏ ‏
“من قاضی القضاتم که مرگ مرد مهر کردم به مهر!” جشنواره عاشوراییان؛ 1385 ـ تهران، تالار سنگلج؛ ‏‏1387‏ ‏
“کوچه عاشقی”  تهران، تالار سنگلج؛ 1388‏ – تهران، جشنواره عدالت؛
“کشتار خاموش” تهران، تئاتر شهر، تالار سایه؛ 1390کارگردان:‏
‏”اسم شب” نوشته (عباس فرحبخش) سمنان، تالار فرهنگ؛ 1358‏
‏”کریستال تاور” نوشته‌ (رونالد گرنز‌‌) تهران، تالار سایه ؛ 1386‏
‏”حدیث آصف زهر خورده از بهر آن که راست کردار بود” هند، کاتاک ؛ 1999‏ ‏
“سرگذشت عجیب و باورنکردنی بردار شدن سنساه” هند، اورسا؛ 2000‏
‏”مریم مقدس” هند،  کاتاک؛ 2001‏ ‏
“آئین فاطیما” هند، اورسا ؛ 2005‏کارگردان، بازی:‏
‏”آخرین نوار کراپ” نوشته (ساموئل بکت) تهران، تالار اندیشه ؛ 1365‏ ‏
“یحیی” نوشته (محمد چرم‌شیر) تهران، تالار دانشگاه تربیت مدرس؛ 1376‏بازی:‏ ‏
“بام‌ها و زیر بام‌ها”  به کارگردانی (محمود عطار) سمنان، تالار فرهنگ؛ 1354‏
‏”آندورا” به کارگردانی (محمود عطار) سمنان، تالار هلال احمر؛ 1355‏فیلم سینمایی
نویسنده، کارگردان:‏

‏”شیخ اشراق”؛ 1364‏ ‏
“برادر، بر، دار”؛ 1367‏ ‏
“نبض گل سرخ”؛ 1370‏آثار چاپ شده
نمایشنامه: ‏

“وقت پیچاپیچ” تهران، انتشارات حوزه هنری؛ 1366‏ ‏
“محرمانه” تهران، انتشارات حوزه هنری؛ 1366‏
‏”گلی برای هی‌وار” تهران، انتشارات حوزه هنری؛ 1366‏
‏”افسانه لیلیث” تهران، انتشارات برگ؛ 1369‏ ‏
“اسفنکس” تهران، انتشارات برگ؛ 1369‏ ‏
“به من دروغ بگو” تهران، انتشارات نمایش؛ 1372‏
‏”زخمه بر زخم” تهران، انتشارات نمایش؛ 1372‏ ‏
“مثل همیشه!” تهران، انتشارات نمایش؛ 1372‏ ‏
“هرا” تهران، دفتر نمایشنامه‌های مذهبی؛ 1373‏ ‏
“غم عشق” تهران، دفتر نمایشنامه‌های مذهبی ؛ 1375‏
‏”زخم کهنه قبیله من!” تهران، انتشارات نیستان؛ 1379‏
“قصه شهر فرنگ، شهر ما” تهران، انتشارات پرسمان؛ 1384‏
‏”آه، مریم مقدس!” تهران، انتشارات پرسمان؛ 1384‏ ‏
“گاهی اوقات برای زنده ماندن باید مرد!” تهران، انتشارات پرسمان؛ 1384‏ ‏
“هنگامی که آسمان شکافت!” تهران، انتشارات حوزه هنری؛ 1382‏ ‏
“فریادها و نجواهای دختر ترسا” تهران، انتشارات نیستان؛ 1379‏
‏”حدیث آصف زهر خورده از بهر آن که راست کردار بود!” تهران، ماهنامه مهر؛1378‏ ‏
“سرگذشت عجیب و باورنکردنی بردار شدن سنساره!” تهران، گریفین؛ 1381‏ ‏
“زخم کهنه قبیله من!” تهران، انتشارات نیستان؛ 1382‏
‏”خواب دریا” تهران، انتشارات سوره مهر؛ 1383‏
‏”حدیث آصف زهر خورده از بهر آن که راست کردار بود!” تهران، انتشارات سوره مهر؛ 1383‏ ‏
“من قاضی‌القضاتم که مرگ مرد مهر کردم به مهر” تهران، انتشارات نمایش؛ 1387‏
‏”ما سه تن بودیم چنانکه …!” تهران، انتشارات نمایش؛ 1387‏ ‏
“کوچه عاشقی” تهران، انتشارات نمایش؛ 1388‏
“غم عشق” تهران، انتشارات نیستان؛ 1389کتاب:‏ ‏
“موخره به سوی دمشق” تهران، انتشارات برگ ؛ 1370‏
‏”تحلیل و بررسی دراماتورژی در موخره نمایشنامه به سوی دمشق” تهران، انتشارات برگ؛ 1370
“زندگی در تئاتر” تهران، انتشارات برگ؛ 1373
“زن، مذهب، نسل آینده در آثار برگمن” تهران،انتشارات برگ ؛ 1376‏ ‏
“فریاد و نجواهای دختر ترسا” تهران، انتشارات نیستان ؛ 1379‏
‏”آناتومی ساختار درام” (چاپ دوم) تهران، انتشارات نیستان؛ 1382‏ ‏
“حدیث آصف” تهران، انتشارات سوره مهر؛ 1383‏ ‏
“قصه شهر فرنگ شهر ما” تهران،  انتشارات پرسمان؛ 1384‏ ‏
“زندگی شاید” تهران، انتشارات نمایش ؛ 1384‏ ‏
“وین راه بی‌نهایت” تهران، انتشارات سوره مهر ؛ 1384‏
‏”تئاتر ملی” تهران، انتشارات نمایش ؛ 1385‏ ‏
“امشب باید بمیرم” تهران، انتشارات پرسمان؛ 1385‏ ‏
“یک قمقمه از کوثر” تهران، انتشارات نمایش؛ 1388‏
“ناله های عشق” تهران، انتشارات نیستان؛ 1389
“درباره پدیده تئاتر” تهران، انتشارات نمایش؛ 1389
“نشانه ها و چالش ها” تهران، انتشارات نمایش؛ 1389

داوری‌:
داوری جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر، دوره های دوازدهم و سیزدهم
داوری جشنواره منطقه‌ای تئاتر؛
داوری جشنواره استانی ‏تئاتر؛
داوری جشنواره تئاتر سوره؛
داوری مسابقه فیلمنامه‌نویسی روستا؛
داوری مسابقه فیلمنامه‌نویسی جهاد ‏سازندگی؛
داوری جشنواره مسابقه نمایشنامه‌نویسی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛
داوری جشنواره‌ تئاتر ‏ماه؛
داوری جشنواره ‌تئاتر دفاع مقدس
داوری کتاب فصل(از سال 1389)
شرکت در سخنرانی و کنفرانس”تئاتر مقاومت در لهستان با نگاهی به آثار تادئوش کانتور”  اهواز‌؛ ‌‏
شرکت در سخنرانی و کنفرانس”چگونه نقد بنویسیم؟” تهران‌‏
شرکت در سخنرانی و کنفرانس”تفاوت نقد و تحلیل” تهران، دانشگاه هنر‌‏
شرکت در سخنرانی و کنفرانس”آسیب شناسی برنامه‌های درسی” تهران، دانشگاه هنر‌‏
شرکت در سخنرانی و کنفرانس”تفاوت نقطه شروع و فصل شروع” رشت‌‏
شرکت در سخنرانی و کنفرانس”تراژدی چیست؟” مشهد‌‏
شرکت در سخنرانی و کنفرانس”‌‌تئاتر ملی در مواجهه با تئاتر بین‌المللی” ورشور، لهستان؛ ‌1994‏
شرکت در سخنرانی و کنفرانس”‌‌کارگردانان پیشرو” فریبورگ، آلمان؛ ‌1995‏
شرکت در سخنرانی و کنفرانس”یوجین اونیلی که من می‌شناسم‌‌” نیویورک،‌ آمریکا؛ ‌1996‏
شرکت در سخنرانی و کنفرانس”‌نقد ذاتی‌” پاریس، فرانسه؛ ‌1997‏
شرکت در سخنرانی و کنفرانس”‌‌هویت تئاتر، تئاتر هویت” هند، کاتاک؛ ‌1999‏
شرکت در سخنرانی و کنفرانس”‌‌کارگردانی خلاق” اورسا، هند؛ ‌2000‏
دوره‌های کوتاه مدت آموزش خارج از کشور
‏گذراندن دوره آموزش در”انیستیتو لویی لومیرها” ماری ل قوآ، فرانسه‌‏
گذراندن دوره آموزش در”تئاتر عروسکی شارل ویل فرید” شارل ویل مزیه، فرانسه‌‏
گذراندن دوره آموزش در”استودیو تئاتر” ورشو، لهستان‌‏
گذراندن دوره آموزش در”تئاتر گدانسک” گدانسک، لهستان‌‏
تالیف ، مقاله ، تحقیق و پژوهش در مجلات ادبی و هنری از جمله:‏ نمایش، سینما ـ تئاتر، فیلم و سینما، صحنه، هنرهای نمایشی، سروش، کیهان فرهنگی، ادبستان، شباب‌، ‏نیستان، سوره، سیمیا، بیدار
اجرای تئاتر در  جشنواره‌های سراسری تئاتر فجر سال‌های؛ 1385 – 1370

تدریس:
تدریس در دانشگاه هنر‏
تدریس در مرکز آموزش فیلم‌سازی تهران ( دوره ‏کارشناسی ارشد‌‏ )
تدریس در مرکز بازآموزی صدا و سیما (دوره کارشناسی ارشد)
تدریس در دانشکده صدا و سیما (دوره کارشناسی)
‏تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی اراک، گروه ‏تئاتر (دوره کارشناسی)
تدریس در دانشگاه ‏ازاد اسلامی تنکابن (دوره کارشناسی‌)
تدریس در دانشگاه ‏سوره‌‏ (دوره کارشناسی)
تدریس در گروه تئاتر دوره کارشناسی ـ کارشناسی ارشد؛ 1379‏
تدریس و آموزش دور‌ه‌های کوتاه مدت در مرکز آموزش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهران
تدریس در مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری تهران‌‏
تدریس و آموزش دوره‌های کوتاه مدت در شهرستان‌های مشهد، زاهدان، تبریز، همدان، ملایر، لارستان فارس، ‏شیراز، کرمانشاه، سمنان، بوشهر، سنندج، بندرعباس، اردبیل
تدریس در دانشگاه بنی اکرم (ص) تبریز(دوره کارشناسی)
تدریس در دانشگاه صدا و سیمای قم (دوره کارشناسی ارشد)

جوایز:

عضو کانون ملی منتقدان تئاتر ایران وابسته به A.T.C.T
مدیر انتشارات نمایش
سردبیر ماهنامه تخصصی نمایش
عضو شورای پژوهشی مرکز هنرهای نمایشی‏
قائم مقام سردبیر ماهنامه تخصصی تئاتر صحنه
دبیر بخش تئاتر ماهنامه سوره؛1360‏‏
دبیر بخش تئاتر ماهنامه سینما ـ تئاتر؛ 1365‏
مدیر امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران؛ 1371‏
دبیر بخش تئاتر هفته نامه سروش؛ 1379‏
قائم مقام سردبیر ماهنامه تخصصی تئاتر صحنه؛ 1384‏
دبیر سمینار تئاتر ملی؛ 1385‏
دبیر جشنواره سراسر تئاتر ماه ( دو دوره) ؛ 1386 – 1385‏
قائم مقام دبیر جشنواره سراسری تئاتر دفاع مقدس؛ 1386‏
مدیر اجرایی مرکز تولید تئاتر عروسکی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان؛ 1361‏
مدیر اجرایی دفتر نمایشنامه‌‌های مذهبی مرکز هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ 1362
عضو شورای انتخاب سمینار تئاتر و مخاطب؛ 1386‏
عضو شورای انتخاب سمینار نمایش و دین؛ 1386‏
عضو شورای پژوهشی مرکز هنرهای نمایشی‏
رئیس انجمن نمایشنامه‌نویسان انقلاب و دفاع مقدس
مدیر گروه کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ‏اسلامی تهران مرکز؛ 1378‏ – 1375
عضو هیئت علمی دانشگاه هنر 1386 – 1374‏
‏عضو هیئت علمی گروه تئاتر دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز به مدت 5 سال
مدیر گروه سینما در دانشگاه هنر  مقطع کارشناسی ؛ 1378‏
مدیر گروه تئاتر مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز؛ 1379
مدیر انتشارات نمایش
سردبیر انتشارات نمایش