نرگس اصفهانی

 

نرگس اصفهانی

درمانگر اختلالات یادگیری و رفتاری

تحصیلات

کارشناس ارشد علوم تربیتی گرایش مدیریت آموزشی

فعالیت‌ها

  1. ۶ سال فعالیت در حوزه کودک
  2. مدیر گروه کودک شرکت نیکزی
  3. بازی درمانگر به مدت دو سال در مراکز مشاوره
  4. طراح آموزشی کارگاه کودک
  5. مدیر داخلی و معاون آموزشی دبستان آیات و ثامن الحجج