نرگس اصفهانی

نرگس اصفهانی

مشاور کودکبازی درمانگردرمانگر اختلالات یادگیری

تحصیلات

کارشناس ارشد علوم تربیتی گرایش مدیریت آموزشی

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

فعالیت‌ها

  1. 6سال فعالیت در حوزه کودک
  2. بازی درمانگر به مدت بیش از 5 سال در مراکز مشاوره
  3. مدیر گروه کودک در موسسه نیکزی
  4. راه اندازی کارگاه مهارت پروری و اتاق بازی
  5. راه اندازی روان سنجی و مشاوره کودک
  6. طراح کارگاه های مهارت پروری کودک