محمد ثامنی

محمد ثامنی شعار زندگی‌اش را این چنین تعریف کرده است:

Sois toi-même (خودت باش). یاد گرفتن و یاد دادن و تعاملات انسانی را دوست دارد و همین باعث شده هم معلم باشد و هم مدیر منابع انسانی. جامعه‌شناسی، حقوق و مدیریت خوانده و عاشق کتاب، قهوه، سعدی، سفر و زبان فرانسه ‌است!

تحصیلات

لیسانس جامعه‌شناسی از دانشگاه تهران

لیسانس حقوق

فوق لیسانس مطالعات فرهنگی از دانشگاه علم و فرهنگ

دانشجوی فوق لیسانس مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد تهران شمال

فعالیت ها

14 سال سابقه تدریس درس‌های مختلف علوم انسانی

مدیر توسعۀ انسانی بنیاد سرمد

یادداشت ها

تو سندبادی و من هم‌سفرت

خندان لب و خونین جگر