حمیدرضا مقصودی

حمیدرضا مقصودی

روان‌درمانگر، بنیان‌گذار و مدرس دوره‌های تسهیلگری به خود آی

تحصیلات دانشگاهی

 1. دکترای مطالعات اسلامی، دانشگاه اگزیتر انگلستان
 2. مدرک کارشناسی ارشد علوم قرآن حدیث، دانشگاه اصول الدین قم
 3. مدرک سطح دوم ( معادل کارشناسی ارشد) در آموزش و تدریس در مراکز علمی LTHE  از دانشگاه اگزیترانگلستان در سال 92
 4. مدرک کارشاسی فقه و معارف اسلامی، دانشگاه پیام نور شهر ری در سال 84
 5. دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی
 6. تحصیل علوم حوزوی در شهر مقدس قم، تا انهتای پایه ی دهم

فعالیت‌ها

 1. عضو تیم ترجمه ی دائره المعارف بزرگ اسلامی لندن
 2. تدرس در مرکز الخویی، لندن، واحد های درس اسلامی، سال های 92، 93
 3. تدریس در دانشگاه اگزیتر، واحد درسی تاریخ عرفان در ادبیات فارسی، سال 92
 4. عضو درمانگر کلینیک های بهسا، دنیای امن و روان فرهنگ
 5. استاد مدعو دانشگاه اگزیتر جهت تدریس عرفان شیعی در ادبیات فارسی به مدت دو سال
 6. استاد مدعو دانشگاه علوم حدیث
 7. تدریس روش های تدریس در مدارس تهران و شایر شهرستانها
 8. 25 سال سابقه ی تدریس در مدارس کشور
 9. مسئول گروه حدیث موسّسه جعفری ع ، سال 80 تا 84
 10. پروژه تالیف آثار علامه شیخ محمدرضا جعفری
 11. مسول طرح تدوین طرح دروس دینی برای نوجوانان ، موسسه طه
 12. برگزاری دوره های به خود آی به شیوه تسهیلگری در آکادمی زیتون و آکادمی به خود آی

مدارک کسب شده

 1. مدرک اکسترنشیپ زوج درمانی از موسسه درمان‌های هیجان مدار ( به روش سو جانسون)
 2. دوره ی درمان فردی ای اف تی ( به روش گرینبرگ)
 3. دوره‌های درمانی آی اس تی دی پی (روان پویشی فشرده – دکتر نیما قربانی)

آثار

 1. مقاله “حجیت اخبار آحاد در اعتقادات”، مجله علوم حدیث شماره 58
 2. مقاله ” ملاحظه‌ای بر ملاحظه‌ای بر تفکیک” مجله سمات، شماره 4
 3. ترجمه مقاله حوزه‌های علمیه، ازفارسی به انگلیسی، چاپ شده در پروژه حوزه، دانشگاه اگزیتر سال 91
 4. ترجمه عنوان ایل بختیاری، از فارسی به انگلیسی، دایره المعارف بزرگ تشیع، لندن، انتشارات بریل، سال 92
 5. ترجمه عنوان بصره، از فارسی به انگلیسی، دایره المعارف بزرگ تشیع، لندن، انتشارات بریل، سال 92
 6. مقاله “حوزه غیر سیاسی شیعه”، مرحله سوم کنفرانس حوزه، دانشگاه اکسفورد، با عنوان : سال 9
 7. مقاله ” تعریفِ تعریف ناشدنی، نظام معرفت شناسی مکتب تفکیک” ، کنفرانس باطن گرایی در تشیع، دانشگاه شیکاگو آمریکا، با عنوان  سال 93
 8. مقاله “فقیه معتدل و فقه عرفی، بررسی تاثیر تعریف جدید عقل در نظام فقهی میرزا مهدی اصفهانی”، کنفرانس فقه شیعی ، مشترک میان دانشگاه لیدن و اگزیتر، سال 92