کارگاه پروپوزال نویسی برای فرصت‌های بین‌المللی علوم انسانی