نمایش یک نتیجه

سومین کارگاه بیهقی‌خوانی (تنفس ادبیات با بینی تاریخ)

4.71 7 رای

تاریخ بیهقی از جمله آثار گران‌ سنگ نثر فارسی است که با توجه به موضوع آن، در دو حوزه ادبیات…

groupپایان یافته