10%
تخفیف

هشتمین دوره هنر گویندگی و فن‌ بیان (حضوری/ دوره شامل 10 درصد تخفیف)

4.50 2 رای
585,000 تومان

خوب صحبت کردن از ابزارهای تاثیرگذار در پیشرفت هدف ها در زندگی خانوادگی و اجتماعی و حتی فراتر از آن است. …

0
585,000 تومان

پنجمین دوره هنر گویندگی و فن بیان

بدون امتیاز 0 رای
450,000 تومان

توضیحی در ارتباط با مفهوم فن بیان: خوب صحبت کردن از ابزارهای تاثیرگذار در پیشرفت هدف ها در زندگی خانوادگی و…

0
450,000 تومان

چهارمین دوره هنر گویندگی و فن بیان

بدون امتیاز 0 رای
450,000 تومان

توضیحی در ارتباط با مفهوم فن بیان: خوب صحبت کردن از ابزارهای تاثیرگذار در پیشرفت هدف ها در زندگی خانوادگی و…

0
450,000 تومان