ششمین دوره آنلاین “صداست كه مى ماند!”كارگاه عملى ساخت “پادكست”

بدون امتیاز 0 رای
750,000 تومان

پادکست؛ یک صنعت چند میلیون دلاری نوظهور است که درحال حاضر به مدیایی جهت انتقال افکار و نظرات در تبدیل…

0
750,000 تومان

پنجمین دوره “صداست كه مى ماند!”كارگاه عملى ساخت “پادكست”(دوره شامل تخفیف برای شرکت‌کنندگان دوره فن‌بیان)

5.00 1 رای
750,000 تومان

درباره کلمه پادکست: پادکست؛ یک صنعت چند میلیون دلاری نوظهور است که درحال حاضر به مدیایی جهت انتقال افکار و…

0
750,000 تومان

دومین دوره آنلاین “صداست كه مى ماند! “كارگاه عملى ساخت “پادكست”

بدون امتیاز 0 رای
600,000 تومان

درباره کلمه «پادکست» پادکست؛ یک صنعت چند میلیون دلاری نوظهور است که درحال حاضر به مدیایی جهت انتقال افکار و…

1
600,000 تومان

سومین دوره حضوری “صداست كه مى ماند! “كارگاه عملى ساخت “پادكست”

بدون امتیاز 0 رای
630,000 تومان

دربارۀ کلمۀ «پادکست» پادکست؛ یک صنعت چند میلیون دلاری نوظهور است که درحال حاضر به مدیایی جهت انتقال افکار و…

0
630,000 تومان

دومین دوره حضوری “صداست كه مى‌ماند!”كارگاه عملى ساخت “پادكست”

بدون امتیاز 0 رای
550,000 تومان

درباره کلمه پادکست: پادکست؛ یک صنعت چند میلیون دلاری نوظهور است که درحال حاضر به مدیایی جهت انتقال افکار و…

0
550,000 تومان

اولین دوره حضوری “صداست كه مى ماند!”كارگاه عملى ساخت “پادكست”

بدون امتیاز 0 رای
550,000 تومان

دربارۀ کلمۀ «پادکست» پادکست؛ یک صنعت چند میلیون دلاری نوظهور است که درحال حاضر به مدیایی جهت انتقال افکار و…

0
550,000 تومان