نمایش دادن همه 2 نتیجه

کارگاه های خودآگاهی (به خود آی)؛ احساس شرم(دوره 10)

هدف اصلی دوره خودآگاهی(پنج ماهه): شناخت پنج احساس اصلی و تعادل بین آنها، که در این دوره تمرکز اصلی بر”احساس…

groupپایان یافته

گفتگوی دینی در دنیای معاصر، خودآگاهی: شرم

پیش نیاز شرکت در این دوره گذراندن دوره خودآگاهی: ترس است.           روزهای تشکیل کلاس: شنبه…

groupپایان یافته