کارگاه های خودآگاهی (به خود آی)؛ احساس شرم(دوره 10)

بدون امتیاز 0 رای
450,000 تومان

هدف اصلی دوره خودآگاهی(پنج ماهه): شناخت پنج احساس اصلی و تعادل بین آنها، که در این دوره تمرکز اصلی بر”احساس…

0
450,000 تومان

گفتگوی دینی در دنیای معاصر، خودآگاهی: شرم

بدون امتیاز 0 رای
350,000 تومان

پیش نیاز شرکت در این دوره گذراندن دوره خودآگاهی: ترس است.           روزهای تشکیل کلاس: شنبه…

15
350,000 تومان