دومین دوره تخصصی “چیستی و چرایی رمان آئینی”(حضوری و آنلاین)

بدون امتیاز 0 رای
700,000 تومان

آکادمی زیتون با توجه تقاضای بالای دوستان در شهرهای مختلف جهت برگزاری کلاس‌های آئینی نویسی،اولین دوره تخصصی نویسندگی را با…

0
700,000 تومان

ششمین دوره تخصصی “چیستی و چرایی رمان آئینی”(حضوری و آنلاین)

بدون امتیاز 0 رای
950,000 تومان

آکادمی زیتون با توجه تقاضای بالای دوستان در شهرهای مختلف جهت برگزاری کلاس‌های آئینی نویسی، اولین دوره تخصصی نویسندگی را…

0
950,000 تومان

پنجمین دوره تخصصی و فشرده “چیستی و چرایی رمان آئینی”(حضوری و آنلاین)

4.50 2 رای
850,000 تومان

آکادمی زیتون با توجه تقاضای بالای دوستان در شهرهای مختلف جهت برگزاری کلاس‌های آئینی نویسی،اولین دوره تخصصی نویسندگی را با…

0
850,000 تومان

سومین دوره تخصصی “چیستی و چرایی رمان آئینی”(حضوری و آنلاین)

بدون امتیاز 0 رای
700,000 تومان

آکادمی زیتون با توجه تقاضای بالای دوستان در شهرهای مختلف جهت برگزاری کلاس های آئینی نویسی،اولین دوره تخصصی نویسندگی را…

0
700,000 تومان