نمایش دادن همه 3 نتیجه

اولین کارگاه نوشتن برای کودکان 2 (چگونه برای بچه‌ها داستان بنویسیم؟) – دوره تکمیلی

داستان‌نویسی و ادبیات کودک یکی از موارد مهمی است که باید به آن در جامعه اهمیت داد زیرا که کودکی…

groupپایان یافته

دومین کارگاه نوشتن برای کودکان (چگونه برای بچه‌ها داستان بنویسیم؟)

داستان‌نویسی و ادبیات کودک یکی از موارد مهمی است که باید به آن در جامعه اهمیت داد زیرا که کودکی…

groupپایان یافته

اولین کارگاه نوشتن برای کودکان (چگونه برای بچه‌ها داستان بنویسیم؟)

داستان نویسی و ادبیات کودک یکی از موارد مهمی است که باید به آن در جامعه اهمیت داد زیرا که…

groupپایان یافته