کارگاه خود آگاهی(به خود آی)؛ احساس خشم (دوره 11)

5.00 1 رای
450,000 تومان

هدف اصلی دوره خودآگاهی(پنج ماهه): شناخت پنج احساس اصلی و تعادل بین آنها، که در این دوره تمرکز اصلی بر…

10
450,000 تومان