کارگاه های خودآگاهی (به خود آی)؛ احساس شرم(دوره 11)

بدون امتیاز 0 رای
500,000 تومان

هدف اصلی دوره خودآگاهی(پنج ماهه): شناخت پنج احساس اصلی و تعادل بین آنها، که در این دوره تمرکز اصلی بر”احساس…

7
500,000 تومان