نمایش یک نتیجه

کارگاه خود آگاهی(به خود آی)؛ احساس خشم (دوره 11)

5.00 1 رای

هدف اصلی دوره خودآگاهی(پنج ماهه): شناخت پنج احساس اصلی و تعادل بین آنها، که در این دوره تمرکز اصلی بر…

groupپایان یافته
450000 تومان