نمایش یک نتیجه

هفتمین دوره گفتگوی دینی در دنیای معاصر: ترمیم رابطه با خلق

رفتار آدمی در تمام دوران مبتنی بر الگو ها و فرمت های ذهنی اوست.الگوهایی که غالبا در دوران کودکی در…

groupظرفیت تکمیل
350000 تومان