نمایش یک نتیجه

گفت وگوی دینی در دنیای معاصر:به خود آی،دوره 12 (ترمیم رابطه با خود2)

رفتار آدمی در تمام دوران مبتنی بر الگو ها و فرمت های ذهنی اوست.الگوهایی که غالبا در دوران کودکی در…

groupپایان یافته
450000 تومان