گفت وگوی دینی در دنیای معاصر:به خود آی،دوره 12 (ترمیم رابطه با خود2)

بدون امتیاز 0 رای
450,000 تومان

رفتار آدمی در تمام دوران مبتنی بر الگو ها و فرمت های ذهنی اوست.الگوهایی که غالبا در دوران کودکی در…

11
450,000 تومان