دهمین دوره “نویسنده شویم!” (دومین ترم از دوره جامع نویسندگی)

بدون امتیاز 0 رای
از 450,000 تومان

‌آکادمی زیتون با توجه تقاضای بالای دوستان جهت برگزاری کلاس نویسندگی، ترم دوم دوره دهم را با دو امکان آنلاین…

0
از 450,000 تومان

نهمین دوره “نویسنده شویم!” (دومین ترم از دوره جامع نویسندگی – حضوری و آنلاین)

بدون امتیاز 0 رای
1,000,000 تومان

‌آکادمی زیتون با توجه تقاضای بالای دوستان جهت برگزاری کلاس نویسندگی، ترم دوم دوره نهم را با دو امکان آنلاین…

0
1,000,000 تومان

هشتمین دوره “نویسنده شویم!” (نخستین ترم از دوره جامع نویسندگی – حضوری و آنلاین)

5.00 7 رای
800,000 تومان

آکادمی زیتون با توجه تقاضای بالای دوستان جهت برگزاری کلاس نویسندگی، دوره ی هفتم را با دو امکان آنلاین و…

0
800,000 تومان