نمایش دادن همه 2 نتیجه

پنجمین کارگاه ترکیب‌بندی در عکاسی (سومین ترم از دوره جامع عکاسی)

هر فردی برای تبدیل شدن به عکاس حرفه‌ای و برتر به چیزی بیش از یک دوربین عکاسی با کیفیت و…

groupبدون محدودیت
اطلاعات بیشتر

چهارمین کارگاه ترکیب‌بندی در عکاسی (سومین ترم از دوره جامع عکاسی)

هر فردی برای تبدیل شدن به عکاس حرفه‌ای و برتر به چیزی بیش از یک دوربین عکاسی باکیفیت و علاقه…

groupپایان یافته