تحریفات عاشورا (آشنایی با تاریخ معتبر واقعۀ عاشورا)

بدون امتیاز 0 رای
480,000 تومان

آکادمی زیتون برگزار می‌کند: کارگاه تحریفات عاشورا با تدریس خانم دکتر مرضیه محمدزاده در این کارگاه با تحريفاتي که در…

7
480,000 تومان

از تغییر من تا تغییر جهان (تعاملی برای درک بهتر از تغییر خود و اطرافیان)

بدون امتیاز 0 رای
از 500,000 تومان

قرار است در آکادمی زیتون و در مدرسه اندیشه به گفتگو و خودابرازی دربارۀ تغییر خود و اطرافیان بپردازیم. با…

3
از 500,000 تومان