نمایش 157–168 از 180 نتیجه

سومین کارگاه پروپوزال نویسی

شرح مختصری راجع به دوره/ کارگاه یا هدف کلی از برگزاری آن:   این دوره 4 ساعته در قالب یک…

groupپایان یافته
100000 تومان

دومین کارگاه ترفندهای جستجوی علمی در فضای مجازی

شرح مختصری راجع به کارگاه و هدف از برگزاری آن: در این کارگاه به تفکیک انواع جستجوی اینترنتی انگلیسی برای…

groupپایان یافته
100000 تومان

کارگاه رزومه‌نویسی

احتمالا شما هم این تصور را دارید که نوشتن یک رزومه عالی کار بسیار سختی است. البته این تصور خیلی…

-
groupپایان یافته
20000 تومان

کارگاه های خودآگاهی (به خود آی) ترم ۸ ؛ احساس غم

هدف اصلی دوره خودآگاهی(پنج ماهه): شناخت پنج احساس اصلی و تعادل بین آنها، که در این دوره تمرکز اصلی بر”احساس…

groupپایان یافته
350000 تومان

کارگاه های خودآگاهی (به خود آی) ترم ۹؛ دوره تکمیلی (۱)

اهداف : ۱) بررسی رابطه ی احساس های موازی ۲) تحلیل رفتارهای مختلف و عادات روحی بر مبنای تراکنش بین…

groupپایان یافته
350000 تومان

کارگاه های خودآگاهی (به خود آی) ترم 5؛ احساس ترس

هدف اصلی دوره خودآگاهی(پنج ماهه): شناخت پنج احساس اصلی و تعادل بین آنها، که در این دوره تمرکز اصلی بر”احساس…

groupپایان یافته
450000 تومان

کارگاه های خودآگاهی (به خود آی)؛ دوره تعادل (2)

اهداف : ۱) بررسی رابطه ی احساس های موازی ۲) تحلیل رفتارهای مختلف و عادات روحی بر مبنای تراکنش بین…

groupپایان یافته
350000 تومان

گفت و گو در دنیای معاصر:احساس عشق(دوره 2)

هدف اصلی دوره خودآگاهی(پنج ماهه): شناخت پنج احساس اصلی و تعادل بین آنها، که در این دوره تمرکز اصلی بر”احساس…

groupپایان یافته
350000 تومان

گفت و گو دینی در دنیای معاصر:احساس غم

هدف اصلی دوره خودآگاهی(پنج ماهه): شناخت پنج احساس اصلی و تعادل بین آنها، که در این دوره تمرکز اصلی بر”احساس…

groupپایان یافته
350000 تومان

گفت و گوی دینی در دنیای معاصر:احساس خشم

هدف اصلی دوره خودآگاهی(پنج ماهه): شناخت پنج احساس اصلی و تعادل بین آنها، که در این دوره تمرکز اصلی بر…

groupپایان یافته
350000 تومان

گفت و گوی دینی در دنیای معاصر:احساس خشم(دوره 5)

هدف اصلی دوره خودآگاهی(پنج ماهه): شناخت پنج احساس اصلی و تعادل بین آنها، که در این دوره تمرکز اصلی بر…

groupپایان یافته
450000 تومان