قیمت 250,000 تومان

صندلی در دسترس نیست

پایان یافته
اطلاعات دوره
access_time
مدت زمان: 6جلسه 2 ساعته (یک هفته در میان، در تاریخ های ذکر شده)
event
روزهای دوره: سه‌شنبه‌ها
alarm
ساعت تشکیل دوره: 17:30 تا 19:30
update
تاریخ شروع: 15مهر، 29مهر، 6آبان، 20آبان، 4آذر، 18آذر

خط معلی، خطی است برگرفته از نام و شأنیت حضرت امیر علیه السلام که سال 1377 شمسی ابداع شده و آخرین گونه خطوط ابداعی محسوب می شود. بنیانگذار این خط جناب استاد حمید عجمی هستند.استاد محمد مهدی بحرینی از شاگرادان برجسته ایشان است که در این دوره از وجودشان بهره مند خواهیم شد.

خطی با شاخصه های جلالیت و جمالیت حضرت پروردگار در مقام حضرت امیر علیه السلام  است.

سرفصلهای دوره های عمومی:

  • آموزش خانواده حروف الف و باء (ب پ ت ث) همراه با اتصالات، و وجه باطنی حروف بقدر مقدور
  • آموزش خانواده حروف جیم (ح ج چ خ) و دال (د ذ) همراه با اتصالات، و وجه باطنی حروف بقدر مقدور
  • آموزش خانواده حروف راء (ر ز ژ) و سین (س ش) همراه با اتصالات، و وجه باطنی حروف بقدر مقدور
  • آموزش خانواده حروف صاد (ص ض) و طاء (ط ظ) همراه با اتصالات، و وجه باطنی حروف بقدر مقدور
  • آموزش خانواده حروف عین (ع غ)، فاء و قاف همراه با اتصالات، و وجه باطنی حروف بقدر مقدور
  • آموزش خانواده حروف کاف (ک گ)، لام و میم همراه با اتصالات، و وجه باطنی حروف بقدر مقدور
  • آموزش خانواده حروف نون، واو همراه با اتصالات، و وجه باطنی حروف بقدر مقدور
  • آموزش خانواده حروف هاء و یاء همراه با اتصالات، و وجه باطنی حروف بقدر مقدور

chat_bubble_outlineنظرات

متوسط امتیازات

0
بدون امتیاز 0 رای
250,000 تومان
0 نقد و بررسی

جزئیات امتیازات

5 ستاره
0
4 ستاره
0
3 ستاره
0
2 ستاره
0
1 ستاره
0