دوره‌های آموزشی در مدرسه پژوهش با بهره‌گیری از شعار “مسلمان سالم”  به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند:

  • دوره‌هایی که مستقیما به پژوهش در حوزه‌های مرتبط با این شعار ارتباط دارند
  • دوره‌هایی که به طور کلی در یادگیری فعالیت‌های پژوهشی موثرند

مدرسه پژوهش محلی برای ارتقای سطح پژوهش نوپژوهان در حوزه‌های مختلف است و شامل دوره‌های آموزشی زیر می‌باشد:

  • پروپوزال نویسی
  • مقاله نویسی پژوهشی
  • روش تحقیق و پژوهش در علوم انسانی
  • ترفند های جستجوی علمی در فضای مجازی
    و…